Haparandas åkeri sedan 1929

Lindgrens Åkeri grundades 1929 i Haparanda och är ett etablerat transportföretag med finska och svenska rötter. Från början inriktade sig bolaget på mjölktransporter men har sedan dess expanderat till att erbjuda omfattande transporttjänster över hela Norden.

Bolaget är känt för sin förmåga att alltid finnas där för sina kunder, dygnet runt, redo att hantera både planerade och akuta transportbehov.

På senare år har verksamheten utökats till att inkludera försäljning av containrar, husvagnsparkering och specialtransporter. Företaget betjänar en mångsidig kundbas, från små företag till multinationella organisationer.

Haparanda, Sveriges östligaste tätort, är strategiskt belägen vid Sveriges gräns mot Finland, utgör en unik mötesplats mellan två länder. Dess gränsläge främjar tvärkulturell handel och samarbete, berikande både svensk och finsk kultur.